Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne si noe om den somaliske samfunnstrukturen og klansystemet
  • kunne drøfte hva det var i Somalias historie før 1960 som hadde innvirkning på perioden fra 1960 til 1990-tallet
  • vite hvordan utviklingen ble i landet etter statskuppet i 1969
  • forstå konsekvensene av tørken og hungersnøden på 1970-tallet