Hopp til innhold

Oppgave

Drøftingsoppgaver: Somalia

Disse drøftingsoppgavene er tilknyttet fagstoffet om Somalias historie, med fokus på borgerkrigen fra slutten av 1980-tallet.

LK06
Bevæpnete somaliske opprørere i Mogadishu, januar 1991, etter en måned med borgerkrig. Foto.

Oppgave 1

  1. Drøft årsakene til borgerkrigen som brøt ut i 1988.
  2. Pek på likheter og ulikheter mellom et tradisjonelt vestlig demokrati og den tradisjonelle somaliske politiske kulturen.

Oppgave 2

Hør på to innslag fra NRK i januar 1991 på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Her er det to personer med forskjellig ståsted som rapporterer fra Mogadishu.

Innslag fra Dagsnytt:

Dagsnytt 1.1. 1991: Opprørsbevegelsen kontrollerer hovedstaden i Somalia

Dagsnytt, 11.1. 1991: Situasjonen i Somalia

Svar på disse spørsmålene:

  1. Hvilken av rapportene er opptatt av den politiske situasjonen?
  2. Hvilken av rapportene er opptatt av den humanitære situasjonen?
  3. Hvilken av rapportene diskuterer årsakene til volden?
  4. Hvilken av rapportene diskuterer konsekvensene av volden?
  5. Hvordan skiller disse to rapportene seg fra hverandre?
  6. Hvilke likheter er det mellom rapportene?
  7. Synes du at rapportene utfyller hverandre, eller gir de motstridende bilder av situasjonen?
Sist oppdatert 15.01.2018
Skrevet av Amund Pedersen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Somalia 1960-2000