Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsoppgave: Somalia

Du må lese fagstoffet om Somalias historie for å kunne svare på repetisjonsspørsmålene i denne oppgaven.

LK06
Områder i Somalia og Etiopia med somalisk befolkning. Kart.

Oppgave

  1. Hva kjennetegnet den tradisjonelle somaliske bosettingskulturen?
  2. Hva ligger bak splittelsen av den somaliske nasjonen under kolonitiden?
  3. Hvorfor havnet Somalia i væpnet konflikt med Kenya og Etiopia i 1964?
  4. Hvordan rettferdiggjorde general Siad Barre militærkuppet i 1969?
  5. Hvilke temaer ble tatt opp i somalisk popmusikk i 1960- og 70-årene? Hvordan representerer disse temaene et opprør mot gamle normer?
  6. Hva kjennetegnet familielovene som kom i 1975?
  7. Hva var konsekvensene av tørken og hungersnøden i 1974–75?
  8. På hvilken måte utnyttet general Siad Barre tørken og hungersnøden til å gjennomføre sine politiske ideer?
  9. Hvorfor fikk flyktningkatastrofen i 1978 så lite oppmerksomhet til å begynne med?
Sist oppdatert 16.01.2018
Skrevet av Amund Pedersen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Somalia 1960-2000