Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til forskjellige årsaker til nyimperialismen
  • kunne drøfte forskjellige årsaksteorier
  • vite om forskjellige typer imperialisme
  • kunne diskutere hvordan nyimperialismen hadde både positive og negative konsekvenser for koloniene