Hopp til innhold

Fagartikkel

Imperialisme til alle tider?

Imperialisme var ikke en enestående bare i den perioden vi studerer. Fenomenet er kjent fra andre historiske perioder, på ulike steder og med ulike motiver. Et sentralt fellestrekk er at imperialisme oppstår fordi noen aktører ønsker seg økt makt, enten økonomisk, politisk eller ideologisk.

LK06
Skuespillere utkledd som romerske legionærer. Foto.

Imperialisme finner vi i mange samfunn og i mange historiske perioder. Romerne sikret seg kontroll med storparten av områdene rundt Middelhavet i årene fra 300 f.Kr til ca. 400 e.Kr. Etter Romerrikets fall sikret muslimske hærer arabisk kontroll over store landområder, fra Portugal i vest til India i øst. Den arabiske imperialismen kjennetegnes ved at misjonering og politikk gikk hånd i hånd.

Europeisk imperialisme var heller ikke noe nytt i 1870. Indiske historie er et eksempel på det. Der hadde Ostindiske kompani tilkjempet seg retten til å kjøpe billige råvarer og samtidig selge dyre ferdigvarer til indiske kunder.

I verden i dag er det mange som hevder at de store multinasjonale selskapene er moderne økonomiske imperialister. Bakgrunnen er at mange av dem sikrer seg kontroll over råvarer i fattige land, billig arbeidskraft der befolkningspresset er stort, og aktivt driver merkevarebygging i kjøpesterke miljøer i den rike delen av verden. Slik kan selskapene sikre seg kontroll over fordelingen av verdens ressurser. Dette er i så fall en mer indirekte imperialisme enn den mer direkte imperialismen som kolonialiseringen førte til.

Sist oppdatert 30.11.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen