Hopp til innhold

Oppgave

Positive og negative konsekvenser av nyimperialismen

Et møte i Paris av en rekke menn som har vært guvernører i den franske kolonien Senegal. Foto.

Oppgave

  1. På hvilken måte kan vi si at nyimperialismen hadde både positive og negative konsekvenser for landene som ble utsatt for den europeiske dominansen?
  2. Hvordan kunne verden ha sett ut i dag dersom europeerne ikke hadde søkt ut over Europas grenser for å sikre seg politisk og økonomisk kontroll i andre deler av verden?
  3. Hva mener du er årsaken til at fordelingen av de globale ressursene er så skjev som den er i dag?
Sist faglig oppdatert 04.12.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter