Hopp til innhold

Oppgave

Årsaksteorier nyimperialismen

Drøft årsakene bak nyimperialismen med bakgrunn i teoriene du leste i fagtoffet «Sannheten» om nyimperialismen.

LK06
Portrett av økonomen Joseph Schumpeter. Foto.

Joseph Schumpeter

Oppgaver

  1. Hva betyr ordet «kolonial»?
  2. Hva kan ha vært årsaken til at den europeiske overklassen fikk skylden for nyimperialismen?
  3. Tenk deg at vi velger å støtte Schumpeter i hans forklaring. Hvilke argumenter ville vi da ha brukt i en debatt om nyimperialismen? Hvilke motargumenter ville motstanderne våre trolig ha kommet med?
  4. Hva mente Lenin var de viktigste årsakene til nyimperialismen? Hvilken samfunnsgruppe mente han måtte bære ansvaret for at folk mistet økonomisk og politisk kontroll over landområdene sine?
  5. Hvordan kan vi kritisere Lenins syn?
Sist oppdatert 11.12.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen