Hopp til innhold

Oppgave

Nyimperialisme

Karikaturtegning basert på Rudyard Kiplings "Den hvite manns byrde". Britiske John Bull og amerikanske Uncle Sam bærer de fargede på ryggen mot sivilisasjon. Illustrasjon.

Oppgaver

  1. Hvordan kan vi forklare det sterke europeiske ønsket om kontroll med oversjøiske områder i den nyimperialistiske perioden?
  2. Dersom vi sier at nyimperialismen var en forlengelse av den industrielle revolusjonen i Europa, hva mener vi da?
  3. Hvilke argumenter taler for at nasjonalisme er årsaken til nyimperialismen?
  4. Se for deg at europeerne i denne perioden hadde sett på mennesker med ikke-europeisk bakgrunn som likeverdige. Hvilke konsekvenser kunne det ha fått for den globale utviklingen i perioden 1870–1914?
Sist faglig oppdatert 04.12.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter