Hopp til innhold

Oppgave

Stormaktene i Somalia

Les fagtekstene om stormaktenes kontroll over de somaliske områdene før du svarer på oppgavene.

Italienske offiserer i Italiensk Somaliland. Soldatene har hvite uniformer med blå bånd og tropehjelm. Maleri.

Oppgaver

  1. Hvilke europeiske stormakter gjorde seg til kolonimakter i Somalia?
  2. Hva var motivene deres for å sikre seg kontroll med somaliske områder?
  3. Hva taler for at kolonialiseringen av de somaliske områdene er et uttrykk for dragkampen mellom europeiske land om å få størst mulig global kontroll?
Sist faglig oppdatert 04.12.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter