Hopp til innhold

Oppgave

Okkupasjon av landområder

Les om Britisk Somaliland og drøft følgende:

Statue av Mohammed Abdullah Hassan i Mogadishu i Somalia. Statuen viser han til hest med sverd i hånden. Statuen er i dag ødelagt.Foto.
  1. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom britenes styre i Somalia og tyskernes okkupasjon av Norge under andre verdenskrig?
  2. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom Hassans motstandskamp og norsk motstand mot den tyske okkupasjonen?
  3. Hva tror du er avgjørende for hvorvidt en motstandskjemper blir betraktet som helt eller skurk (eventuelt terrorist)?
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter