Hopp til innhold

Historisk materiale

Kvinne, hustru, mor - en reklameanalyse

Vi er ofte litt nysgjerrige på det som var - gamle dager. På gamle bilder ser det jo gjerne fremmed, men likevel litt kjent ut. Hvordan levde de? Hvordan snakket de? Hvordan gikk de kledt? Var de egentlig veldig annerledes enn oss selv?

LK06
Vaskemiddelreklame fra 1970. Foto.

Stemmer det som L. P. Hartley skal ha sagt - «The past is a foreign country; they do things differently there»?

I dag skal du se om du er enig i dette utsagnet ved å tolke en rekke kilder - reklamer - fra perioden 1960- og 70-tallet. Spesielt skal vi prøve å legge merke til hvordan man for bare noen tiår siden så på kvinner og deres plass i arbeidslivet og familielivet.

All reklame er et speilbilde av samfunnet; den avspeiler de verdiene og holdningene som råder til enhver tid. Ved å studere en rekke reklamer fra kjente merkevarer vil dette kanskje hjelpe deg i å danne et bilde av hvordan datidens samfunn så på kjønnsrollene.

Kildene

Det er viktig å stille seg kritisk vurderende til kilder man skal tolke. Du må bestandig stille spørsmål som gir best mulig overblikk over hva slags kilde du sitter med og hva denne kan tilby deg og din problemstilling.

Noen av spørsmålene du får i denne oppgaven, vil framstå som like, og det er også meningen. Spørsmålene blir stilt for å lære deg automatikk i hvordan studere en kilde, i dette tilfellet reklamer.

Oppgave 1

Denne første opppgaven tar for seg et produkt vi fortsatt bruker i dag. Vi bruker den i kaffen og vi bruker den i matlaging. Skal du piske krem, går det bare med den originale versjonen! Lettprodukter funker ikke her.

a) Du skal nå studere fire helsides bildereklamer - en reklameserie. Se på hver reklame etter tur. Noter samtidig følgende opplysninger for HVER av dem:

* Hva reklameres det for?
* Hvem står bak produktet?
* Hvem rettes reklamen mot?
* Se på Layout; hvilke salgsteknikker brukes i reklamen? Er

det bilde i reklamen, eller kun tegninger? Brukes det farger? Stor overskrift / liten overskrift? Logo?
* Appellerer reklamen til forbrukerens fornuft eller følelser?
* Hva er budskapet i reklamen?

* I hvilket år ble reklamen lagd?

b) Reklamene ble lagd for sin samtid. Hvordan tror du forbrukerne i dag ville reagert på de samme reklamene? Begrunn svaret.


c) I 1969 var mellom 247.500 og 248.000 gifte kvinner i Norge husmødre. Det vil si at de ikke hadde en jobb utenfor hjemmet, men deres primære oppgave var å holde huset rent og pent og mann og barn glade og fornøyde. Man sier gjerne at hjemmet i denne perioden var en av landets største arbeidsplasser (riktignok ulønnet). Sett i lys av denne nye informasjonen:

Reklamerte produsenten for kremfløte mot en spesiell målgruppe, tror du? I så fall hvilken og hvorfor? Var det egentlig noe lurt salgstriks når produsenten tross alt er ute etter å selge mest mulig av produktet sitt? Begrunnn svaret.


d) Reklameserien for kremfløte strekker seg fra 1970 til 1976. Synes du produsentens holdninger til forbrukerne forblir den samme i disse seks årene, eller endrer den karakter? Hvorfor tror du dette er tilfellet? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Produktet vi nå skal se nærmere på, er noe som kommer i størrelsen s, m, l, og xl. Det kommer i to farger, hvit og brun. Man kan dele forbrukere av denne varen i to grupper; de som knuser toppen med en skje, og de som kapper toppen av med en kniv. Hvilken gruppe tilhører du?

a) Vi gjentar de første trinnene fra forrige oppgave.
Se nøye på de fire helsides bildereklamene. Se på hver reklame etter tur. Noter samtidig følgende opplysninger for HVER av dem:

* Hva reklameres det for?
* Hvem står bak produktet?
* Hvem rettes reklamen mot?

* Se på layout; hvilke salgsteknikker brukes i reklamen? Er det bilde i reklamen eller kun tegninger? Brukes det farger? Stor overskrift / liten overskrift? Logo?

* Appellerer reklamen til forbrukerens fornuft eller følelser?

* Hva er budskapet i reklamen?
* I hvilket år ble reklamen lagd?

b) Reklamene om egg er fra årene 1971 og 1972. Disse bildene gir oss i dag en skikkelig følelse av retro! Sterke, klare farger og den mønstrede blusen til mor på den første reklamen, minner mistenkelig om trendene i motebildet i dag (2015).

La oss holde oss til bildene i reklamene. Selv om du ikke levde på 70-tallet, vil disse bildene kanskje virke *nostalgiske på deg? Hvilket av bildene i reklameserien om egg vekker mest følelser hos deg? Er de gode eller vemodige? Fortell hvorfor.


c) Se på reklameserien om egg samlet. Reklamer forsøker gjerne å gjengi et ideal / et bilde på den perfekte situasjonen som skal vekke forbrukerens drømmer og ønske om å kjøpe produktet. De forsøker med andre ord å selge det ultimate svaret på lykke: Om du kjøper dette produktet, blir du også lykkelig!

Skriv så mange stikkord du kan, som du synes beskriver de følelsene denne reklameserien forsøker å vekke i forbrukeren/deg.

Kan du ut i fra denne relameserien se samfunnets ideal på den perfekte lykke? Bruk gjerne stikkordene du skrev i sted som hjelp.

Tror du samtidens forbrukere reagerte på eller tenkte over dette bildet av sterilisert lykke? Eller var dette bare en naturlig del av alles hverdag? Er idealet det samme i dag, eller har det endret seg? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Nå skal vi fokusere på et produkt som lukter godt. Dessverre mener mange at den ikke smaker like godt som den lukter. Noen liker den svart, andre vil ha melk eller fløte i. Hva med en sukkerbit eller to?

a) Også denne gangen skal du studere fire reklamer. Men det er snakk om utdrag fra to forskjellige reklameserier, ikke én.

Vi gjør som i de to foregående oppgavene. Noter følgende opplysninger for HVER av dem:

* Hva reklameres det for?

* Hvem står bak produktet?
* Hvem rettes produktet mot?
* Se på layout: Hvilke salgsteknikker brukes i reklamen? Er det bilde i reklamen, eller kun tegninger? Brukes det farger? Stor overskrift / liten overskrift? Logo?

* Appellerer reklamen til forbrukerens fornuft eller følelser?
* Hva er budskapet i reklamen?
* I hvilket år ble reklamen lagd?

b) Kaffen er en drikk som skaper følelser hos de fleste. Alle har en mening om kaffe. Mens en husmor i middelalderen skapte seg heder og ære på å brygge godt øl, så var det en skam om en husmor på 1800- og 1900-tallet ikke kunne koke en skikkelig kanne kaffe!

Du har sikkert oppfattet at reklamene i denne oppgaven henvender seg direkte til husmor. Hvilke grep er brukt? Tror du reklamene er ment mot den erfarne husmoren eller den unge nygiftede? Gjelder dette for alle fire reklamene, tror du? Begrunn svaret.


c) Hvilken av de fire reklamene har gjort mest inntrykk på deg? Hva var din første reaksjon da du så denne reklamen? Var det en positiv reaksjon eller var reaksjonen din en annen? Begrunn svaret.

Hold fast på den reklamen som gjorde mest inntrykk på deg. Hva var det som fanget oppmerksomheten din først ved denne reklamen og hvorfor? Var det overskriften, teksten eller bildet? Begrunn svaret.

Oppgave 4

Velg et av produktene ovenfor: kremfløte, egg eller kaffe. Finn eksempler på hvordan samme produsent reklamerer i dag. Hvordan gjenspeiler dagens reklamer vår tids samfunn i forhold til de reklamene du har jobbet med så langt?

Hint

Reklamer følger alltid trender i samtiden. Hvilke verdier er vi mest opptatt av i dag i forhold til de tidligere reklamene du har studert ovenfor?

Oppgave 5

På tide å ta fram kreativiteten!
Til denne oppgaven trenger du mobil, nettbrett eller lignende.

Oppgaven er enklest å få til om du er i gruppe med to eller tre andre.

Dere skal lage to reklamer for minst ett produkt fra hhv. 1960- til 70-tallet og en fra vår tid. Dere kan selv velge hvilket produkt det skal reklameres for. Fokuser på å få fram forskjellene i samfunnsholdninger da og nå.

Tenk på dette når dere løser oppgaven:
Hvilke verdier i samtiden gjenspeiler reklamene dere lager, og hvilke salgsteknikker bruker dere for å få fram disse?

Tips

Bruk så tidstypiske reklameknep som dere kan. Tenk farger, komposisjon, tekst og mote når dere lager disse reklamene.

Ikke glem at ordlyden var høfligere før enn nå. Tidligere var det vanlig å bruke det høflige uttrykket De, mens det i dag er vanlig å bruke du.

Inspirasjon: Bildeserie med reklamer fra 1968–1978.

Sist oppdatert 03.05.2018
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden