Hopp til innhold

Historisk materiale

Befolkningsutvikling i ditt lokalsamfunn

Hvordan har befolkningsutviklingen i ditt lokalsamfunn vært? I denne oppgaven skal du bruke forskjellige kilder og opplysninger for å finne svar på spørsmålene.

Gruppe med 25 voksne og barn på gården Stor-Stav i Ringsaker, Hedmark, ca 1903. Både tjenestefolk og gårdeiere. Foto.

Tips

Bruk folketellingene som du kan finne på ssb.no eller digitalarkivet.no. Du kan velge å se på fylkesnivå (amt) eller kommunenivå (sokn).

Du kan også bruke gamle utgaver av lokalaviser, lokalarkivets kilder – og skolebibliotekaren har sikkert flere tips til hvordan du kan gå fram.

Oppgave 1

  1. Hvordan var befolkningsutviklingen i ditt lokalsamfunn på 1800-tallet? Det kan være at du kun finner tall for fylket du bor i.
  2. Sammenlikn tallene for ditt område med tallene fra andre deler av landet.

Oppgave 2

  1. Hvordan var befolkningsutviklingen på 1900-tallet i det området du har valgt deg?
  2. Hva med de siste tiårene – hva er trenden der du bor?
Sist oppdatert 04.05.2018
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Befolkningsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?