Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Historieforståelse og metoder

Hovedemnet Historieforståelse og metoder handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Gjennom arbeidet med hovedemnet skal du lære hvordan du kan forstå og bruke historiske kilder, og hvordan forskjellige historiske framstilinger har endret seg over tid.

Å presentere historiske personer

På våre sider kan du se at vi legger vekt på få fram kildenes rolle i historiefaget. Vi kan si at kildene er spor etter mennesker. Alle mennesker setter spor etter seg. I historiefaget skal du lære hvordan du kan presentere en historisk person.

Læringsressurser

Å presentere historiske personer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale