Hopp til innhold

Oppgave

Minnesmerker over historiske helter

I de fleste byer og bygder i Norge finner vi minnesmerker etter personer som samtida så opp til. Det kan være statuer eller minnesteiner, eller det kan være at bestemte byggverk, gater eller plasser som bærer personens navn. I denne oppgaven skal du gjøre deg kjent med viktige historiske personer i eget lokalmiljø.

Statue av Henrik Wergeland

Denne statuen er ett av flere minnesmerker som ærer dikteren Henrik Wergeland. Han har også fått flere gater oppkalt etter seg.

Oppgave 1

Amtmann Thygeson i Kristiansand fikk en bro midt i byen oppkalt etter seg. Les beretningen om ham.
- Hva var grunnen til at han ble hedret på denne måten?

Oppgave 2

  1. Lag en liste på inntil ti personer som er blitt hedret med minnesmerker på hjemstedet ditt.
  2. Finn informasjon om hvem personene var, og hva grunnen kan være til at de ble hedret på denne måten.
  3. Hvem av disse ti personene synes du fortjener denne hederen mest? Begrunn svaret.

Oppgave 3

  1. Hvilken nålevende person i Norge synes du fortjener mest å bli hedret på en slik måte?
  2. Hva er grunnen til at du mener personen fortjener en slik heder?
Sist faglig oppdatert 06.09.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Om historiske kilder

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter