Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite forskjellen på kvalitativ og kvantiativ metode
  • kunne gi eksempler på områder der bruk av kvantitativ metode kan gi oss viktig informasjon
  • reflektere over styrker og svakheter ved bruk av kvantitativ metode i historiefaget