Hopp til innhold

Fagartikkel

Styrker ved kvantitativ metode

Historikere som bruker kvantitative metoder, gjør det fordi de mener de kvantitative analysene gjør det mulig å fange og analysere større grupper eller bredere tema. De kvalitative kildene som er bevart, forteller ofte mest om eliten.

LK20LK06
Gamle folketellingsdokumenter hos Oslo Byarkiv. Foto av kilde.

Opp gjennom historien var det først og fremst eliten som kunne skrive, og dermed hadde mulighet til å nedtegne egne tanker eller erfaringer for ettertiden. Resten av befolkningen kunne ofte ikke skrive, og om de kunne ble det de skrev kanskje ikke ansett som like verdifullt å ta vare på. Nettopp derfor vet vi langt mer om hva konger tenkte og mente, enn om fattigfolk og deres opplevelser.

Innsikt

Kvantitative metoder kan hjelpe oss til å få bedre innsikt i de som ikke selv har etterlatt seg skriftlige spor. Med statistikk kan vi behandle kildemateriale som er vanskelig å analysere kvalitativt. Typiske eksempler på slikt kildemateriale er oversikter som staten eller større institusjoner samlet for å få oversikt over det de administrerte. Disse er i praksis bare lange lister med navn og/eller tall, men med statistiske analyser kan de fortelle historikeren mye om samfunnet.

Skattelister og folketellinger

Skattelister ble lagd for å ha oversikt over hvem som skulle betale skatt, men viser historikere hvem som hadde formuer og hvor rike disse var. Folketellinger ble lagd for å få oversikt over befolkningen, dels med sikte på skattlegging, men også for å planlegge militær utskriving. Historikere har brukt dem til å forstå grunnleggende strukturer i historiske samfunn, slik som hva den vanlige familiestørrelsen var, eller utbredelsen av ulike yrker.

En stor fordel med kvantitative metoder er at det ofte er lett å formidle resultatene. En graf eller et diagram kan enklere vise et poeng enn om man skal forklare med ord. Premissene som statistikken er basert på, er også allment akseptert som logiske. Sammen gjør disse det enklere å kommunisere på tvers av språk eller andre forskjeller.

Representativt utvalg

Med kvantitative metoder kan man også hente ut representative utvalg av en befolkning. Dette er enormt arbeidsbesparende fordi man slipper å gå gjennom hvert enkelt datapunkt. I stedet klarer det seg med et mindre utvalg som likevel kan representere en større helhet. Har man datamateriale som strekker seg over tid, kan tidsserier vise utvikling og endring. Den teknologiske utviklingen de siste årene har også gjort det lettere å analysere store datamengder og å behandle og formidle materialet på nye måter. Man sitter ikke lenger med blyant og kalkulator, det holder kanskje å klikke på en knapp i et dataprogram.

Sist oppdatert 13.09.2017
Skrevet av Ragnhild Tønnessen
Rettighetshaver: Norsk lokalhistorisk institutt

Læringsressurser

Historie + statistikk = sant?