Hopp til innhold

Historisk materiale

Barnedødelighet

Dette er en kildeoppgave til forskjellige kilder om barnedødsfall og barns levekår. Kildene er fra Statistisk sentralbyrå.

LK06
post mortem-ftografi av dødt barn. Foto.

Oppgave 1: Antall dødsfall

Se på kilden Døde omkring fødselen og i første leveår fra 1876–2008 og svar på spørsmålene.

  1. Hvor mange barn var dødfødte i perioden 1876–1880 og i 2008?
  2. Hvor mange døde i løpet av første leveår i perioden 1876–1880 og i 2008?

Oppgave 2: Født innenfor eller utenfor ekteskap

  1. Hvor mange av barna som døde i 1876–1880, var født innenfor ekteskap?
  2. Hvor mange av barna som døde, var født utenfor ekteskap?
  3. Hvilket år er det ikke lenger opplyst om barna var født utenfor eller innenfor ekteskap? Hvorfor tror du det ikke er statistikk på dette de siste årene?

Oppgave 3: De castbergske barnelover

Les artikkelen Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar fra SSB, før du svarer på spørsmålene.

  1. Artikkelen handler om de castbergske barnelover fra 1915. Hva er nytt med disse lovene?
  2. Hva kalte man barn født utenfor ekteskap tidligere?
  3. Nederst i artikkelen vises det til hvor mange barn som døde i løpet av første leveår i Kristiania på siste halvdel av 1800-tallet. Hvor mange prosent av de døde var født utenfor og hvor mange innenfor ekteskap?
  4. Hvorfor tror du det var flere av barna født utenfor ekteskap som døde i løpet av første leveår?
Sist oppdatert 03.05.2018
Skrevet av Gro-Anita Mortensen
Rettighetshaver: Statsarkivet i Trondheim

Læringsressurser

Historie + statistikk = sant?