Hopp til innhold

UTGÅTT - Historie (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Historieforståelse og metoder

Hovedemnet Historieforståelse og metoder handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Gjennom arbeidet med hovedemnet skal du lære hvordan du kan forstå og bruke historiske kilder, og hvordan forskjellige historiske framstilinger har endret seg over tid.

Historie + statistikk = sant?

Når historikere diskuterer, bruker de ofte først og fremst kvalitative metoder for å støtte opp under argumentene sine. Eksempler på slike er tekstanalyser av skriftlige kilder som dagbøker, brev eller møtereferater.

Læringsressurser

Historie + statistikk = sant?

Læringssti

Fagstoff

Kildemateriale