Hopp til innhold

Fagartikkel

Individuelle pensjonsforsikringer

Alle som ikke er medlem av en kollektiv pensjonsforsikring, må tegne individuell pensjonsforsikring for å få rett til pensjon ut over Folketrygdens alderspensjon.

LK06
Selvstendig næringsdrivende bør tegne en individuell pensjonsforsikring.

Selvstendig næringsdrivende bør tegne en individuell pensjonsforsikring.

Individuelle pensjonsforsikringer er særlig aktuelt i transportbransjen der mange er selvstendig næringsdrivende og driver sitt eget enkeltpersonforetak.

For å sikre seg en pensjon i tillegg til folketrygdens alderspensjon bør selvstendig næringsdrivende tegne en individuell pensjonsforsikring der de betaler inn årlige premiebeløp til et pensjonsfond.

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring