Hopp til innhold

Fagartikkel

Avtalebaserte pensjonsforsikringer

Lønns- og arbeidsvilkår blir avtalt gjennom tariffavtaler. Slike avtaler gir i dag arbeidstakere rett til å slutte i arbeid før oppnådd pensjonsalder.

LK06
Partene i arbeidslivet kan inngå kollektive avtaler

Partene i arbeidslivet kan inngå kollektive avtaler.

Partene i arbeidslivet, det vil si arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, kan inngå kollektive avtaler som omfatter grupper av arbeidstakere. En slik kollektiv avtale som er inngått av partene i en tariffavtale, er avtale om kollektiv tjenestepensjon. Disse avtalene gjør det mulig for arbeidstakere å slutte i arbeid før oppnådd aldersgrense. Ordningen er finansiert av premier arbeidstakere og arbeidsgivere betaler inn til et pensjonsfond.

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring