Hopp til innhold

Fagartikkel

Ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon

Det er lovbestemt at arbeidsgivere skal opprette kollektive tjenestepensjonsordninger. Her lærer du om de to alternativene en arbeidsgiver kan velge.

LK06
tjenestepensjonsordning

Arbeidsgiver er pliktig til å tilby tjenestepensjonsordning.

Folketrygden representerer et sosialt sikkerhetsnett. På grunn av økende levealder øker Folketrygdens utgifter raskt. I stedet for å øke trygdeavgiftssatsen har myndighetene innført en obligatorisk tjenestepensjonsordning som gjelder for alle lønnsmottakere.

Arbeidsgivere kan velge mellom to ulike former:

  • YTP – ytelsesbasert tjenestepensjon = innbetaling av en fast prosentsats av lønn til et premiefond og livsvarig utbetaling av årlige pensjonsbeløp som kommer i tillegg til folketrygden.
  • ITP – innskuddsbasert tjenestepensjon = innbetaling av avtalte premiebeløp som skal utbetales i tillegg til folketrygden i 10 eller 15 år etter oppnådd pensjonsalder.
Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring