Hopp til innhold

Fagartikkel

Godsansvarsforsikring

Dette er en forsikring som transportøren kjøper for å dekke skader som oppstår på kundens gods under lasting, lossing og transport.

LK20LK06
Bildet viser en lastebil med gods som har kjørt av veien.

De som får skadet godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.

Alle godstransportører kan være uheldige og gjøre skade på eller tape godset de transporterer. Myndighetene har bestemt at de som får skadet eller taper godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.

For at transportøren ikke skal måtte betale for skaden eller forsinkelsen som oppstår direkte fra driften, kjøper godstransportøren derfor en godsansvarsforsikring slik at kunden får godset dekket gjennom denne forsikringen.

Reglene for hvor mye man får dekket, finner du i vegfraktloven på nettsidene til Lovdata. Reglene er forskjellige for internasjonale sendinger og innenlandssendinger.

Internasjonale sendinger

Transportørenes erstatningsansvar er begrenset til varens verdi, eller maksimum 8,33 SDR per kilo bruttovekt tapt eller skadet gods.

Innenlands sendinger

Erstatningen for tapt eller skadet gods er her begrenset til vareverdien, eller maksimalt 17 SDR per kilo bruttovekt gods.

Hva er SDR?

SDR = Special Drawing Rights, eller "spesielle trekkrettigheter" på norsk.

Valutakoden er XDR. Kursen på SDR varierer over tid, som du kan se i oversikten over valutakurser på nettsidene til Norges Bank.

22. februar 2022 var verdien på 1 SDR 12,43 norske kroner.

Ut fra dette var den maksimale erstatningen vi kunne fått 22. februar 2022:

Innenlands gods:

17 x 12,43 kr = 211,31 kr per kilogram skadet gods.

Internasjonalt gods:

8,33 x 12,43 kr = 103,54 kr per kilogram skadet gods.

Eksempel på beregning av erstatning

En pc-forhandler (næringsdrivende) bestiller to pc-er fra Komplett AS. Hver pc veier 3 kg og har en verdi på 5000 kr. Komplett sender pc-ene med Bring. Under transporten blir begge pc-ene skadet.

For hvert kilogram skadet gods blir transportørens maksimale erstatningsansvar:

17 x 12,43 kr = 211,31 kr

Her skader transportøren 6 kg gods, slik at transportøren må betale erstatning på:

6 x 211,31 kr = 1267,86 kr

Verdien av pc-ene var til sammen 10 000 kr.

Bedriften som sendte pc-ene, taper dermed:

10 000 kr – 1267,86 kr = 8732,14 kr

Dette tapet skyldes at transportøren har et begrenset erstatningsansvar.

Sist oppdatert 23.02.2022
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring