Hopp til innhold

Fagartikkel

Individuelle og kollektive forsikringer

Vi kan inngå ulike forsikringsavtaler. Her skal du få lære forskjellen på individuelle og kollektive forsikringer.

LK20LK06
Silhuett av stor gruppe mennesker under diger paraply. Illustrasjon.

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring.

En individuell forsikring har normalt to parter:

  • en forsikringstaker
  • et forsikringsselskap

En kollektiv forsikring har normalt tre parter:

  • en forsikringstaker som kan være en arbeidsgiver eller en forening
  • de forsikrede (arbeidstakere eller foreningsmedlemmer)
  • et forsikringsselskap

Alle som er medlem av en kollektiv forsikringsordning, er forsikret på samme vilkår.

Eksempel på en individuell forsikring

De fleste som kjøper ny bil, tegner en bilforsikring. Dette er et eksempel på en individuell forsikring. Bileieren betaler en årlig forsikringspremie. Som motytelse påtar et forsikringsselskap seg å betale erstatning til bileieren dersom bilen blir påført skade.

Kasko

(fra spansk cazco, "skipsskrog")

Vi kaller ofte forsikringer av transportmidler (bil, båt og fly) for kaskoforsikringer.

Nøkkel i en billås. Foto.

Bilforsikring er et eksempel på individuell forsikring.

Eksempel på en kollektiv forsikring

Noen kollektive forsikringer er lovpålagte. Et eksempel på en slik er yrkesskadeforsikringen.

Alle arbeidsgivere må betale en forsikringspremie til et forsikringsselskap for hvert årsverk som arbeidsgiveren sysselsetter. Forsikringsselskapet plasserer forsikringspremiene i et premiefond. Fondet betaler ut erstatning til arbeidstakere som blir utsatt for yrkesskader eller arbeidsulykker som har redusert deres framtidige arbeidsevne. Arbeidsgivere som ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, må selv betale erstatning til arbeidstakere som pådrar seg yrkesskade, siden slik skadeforsikring er påbudt ved lov.

Person som har skadet seg på jobb og ligger på gulvet med vernehjelm ved siden av. Foto.

Ulykke på lager.

Sist oppdatert 24.01.2022
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring