Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Eksamensoppgave 3

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Truckfører på stort lager. Foto.

Eksamensoppgave

Du er ansatt i en bedrift som driver med transport og logistikk.

  1. Hvordan har denne næringen forandret seg den senere tiden, og hvilken betydning har det hatt for samfunnsutviklingen?
    Bedriften har løyve for å drive godstransport på vei.
  2. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at en bedrift skal få løyve? Hva er hensikten med transportløyver?
    Bedriften du er ansatt i, håndterer gods av forskjellig utforming, i ulik emballasje og av ulik art.
  3. Ta for deg tre forskjellige vare-/godsslag som må behandles ulikt ut fra art, fare/risiko og dokumentasjon. Du skal sikre og merke det ene av disse vareslagene.
  4. Hvordan kan du ved å bruke dagens teknologiske hjelpemidler planlegge, dokumentere og ivareta trafikksikkerheten og økonomien i forbindelse med et transportoppdrag?
Sist oppdatert 01.12.2018
Tekst: Morten Gunnar Plassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Eksamen

Oppgaver og aktiviteter