Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Eksamensoppgave 2

Tverrfaglige oppgaver om håndtering og transport av personer og forskjellige typer gods. De tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Buss. Foto.

Praktisk informasjon

Hjelpemidler til forberedelsen (forberedelsestiden er 2 dager):

  • Alle hjelpemidler er tillatt.

Hjelpemidler under eksamen:

  • rutehefte (bok), noen passasjerer, forskjellige typer gods, håndteringsutstyr, sikringsutstyr, fraktbrev, nødvendig lovverk, kalkulator

Forslag til forberedelse

  • Som yrkessjåfør og logistikkarbeider skal du kunne planlegge og utføre håndtering og transport av personer og forskjellige typer gods. Du skal planlegge arbeidsoppgavene dine på en måte som tilfredsstiller kravene til HMS for personer, gods og utstyr. Du skal utføre arbeidsoppgavene slik du har planlagt.
  • Kommunikasjon med medarbeiderne dine og med sensor er viktig.
  • Du skal kunne benytte deg av de hjelpemidlene som er tilgjengelige og tilrettelagt for eksamen.

Forslag til oppgave

  • Du skal gjennom muntlig kommunikasjon samarbeide om planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaven.
  • Du skal kontrollere kjøretøyet (bussen) og utstyret som du skal benytte til håndtering og transport av personer og gods.
  • Du skal planlegge, klargjøre for rutetransport og utføre lasting av personer og gods på bussen fra terminal/lager. Godset skal lastes ut fra egenskaper, størrelse og utforming. Personer og gods skal sikres på kjøretøyet.
  • Nødvendige og riktig utfylte dokumenter skal følge transporten.
  • Gjennom samarbeid skal dere planlegge tidsforbruket på arbeidsoppdraget.
Sist oppdatert 01.12.2018
Tekst: Morten Gunnar Plassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Eksamen

Oppgaver og aktiviteter