Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Eksamensoppgave 1

Denne tverrfaglige oppgaven handler om håndtering av forskjellige typer gods ved transport- og logistikkoppdrag. Den tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Godssjåfør i lasterommet. foto.

Praktisk informasjon

Hjelpemidler til forberedelsen (forberedelsestiden er 2 dager):

 • Alle hjelpemidler er tillatt.

Hjelpemidler under eksamen:

 • lasteliste, liste for kontroll av truck, forskjellige typer gods, håndteringsutstyr, paller, sikringsutstyr, måleutstyr, fraktbrev, nødvendig lovverk, kalkulator

Forberedelse til eksamen

 • Som yrkessjåfør og logistikkarbeider skal du planlegge og utføre håndtering av forskjellige typer gods ved transport- og logistikkoppdrag. Du skal planlegge arbeidsoppgavene dine på en måte som tilfredsstiller sikkerhetskravene for personer, gods og utstyr. Du skal utføre arbeidsoppgavene slik du har planlagt.
 • Det er viktig at du legger vekt på sikkerhet, service, effektivitet og miljø ved planlegging og utførelse av oppgaven.
 • Kommunikasjon med medarbeiderne dine og med sensor er viktig.
 • Du skal kunne benytte deg av de hjelpemidlene som er tilgjengelige og tilrettelagt for eksamen.

Eksamensoppgave

 1. Du skal planlegge og gjennomføre et transportoppdrag.
 2. Du skal kontrollere kjøretøyet og utstyret som du skal benytte til håndtering og transport av godset. Du skal også foreta enkelt vedlikehold dersom dette er nødvendig.
 3. Du skal planlegge, klargjøre og utføre lasting av gods på kjøretøy fra lager/terminal. Godset skal lastes ut fra egenskaper, størrelse og utforming. Godset skal sikres på kjøretøyet.
 4. Nødvendige og riktig utfylte dokumenter skal følge transporten.
 5. Du skal planlegge tidsforbruket på arbeidsoppdraget.
Sist oppdatert 01.12.2018
Tekst: Morten Gunnar Plassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Eksamen

Oppgaver og aktiviteter