Hopp til innhold

Oppgave

Samspill

I friminuttet skal Elias være ute sammen med elevene. Han vet at et par av barna i 8. klasse ikke har funnet sin plass i gruppen, og at de gjerne blir stående alene i friminuttene. Se filmen før du begynner på oppgavene.

Læreren – om sosial kompetanse

  • Hva kan Elias gjøre for å hjelpe disse barna?
  • Hvorfor er det viktig å øve opp den sosiale kompetansen til barna?
  • Gi eksempler på leker og øvelser som Elias kan bruke.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ungdomsklubben som arbeidsplass

Oppgaver og aktiviteter