Hopp til innhold

Oppgave

Musikktilbud i juniorklubben

I Sagbakken juniorklubb har de et eget tilbud som heter «Gøy med musikk og dans.» De disponerer skolens musikkrom. Målet med tilbudet er at barna skal få lære sanger og danser og øve opp evnen til å synge og spille.

Unge som driver med sang og musikk. Bilde

Kristin har hovedansvaret for dette tilbudet.

Det er 20 barn som har valgt tilbudet, 11 gutter og 9 jenter. Det er 2 barn Kristin må ta spesielt hensyn til når hun planlegger.

  • Aaftab, som har bodd i Norge i flere år, men som fortsatt sliter med språket.
  • Sigrid, som er autist, og som har med seg støttekontakten sin.
  1. Lag et informasjonsskriv til foreldrene om tilbudet.
  2. Vis hvilke spesielle hensyn du vil ta når du skal gi foreldrene til Aaftab informasjon.
  3. Lag en plan for den første måneden.
  4. Hvordan vil du legge tilbudet til rette for Sigrid og Aaftab?
  5. Hvordan kan Sigrid og Aaftab være ressurser for gruppen?
Sist faglig oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ungdomsklubben som arbeidsplass

Oppgaver og aktiviteter