Hopp til innhold

Oppgave

Adventstiden

Trollskogen barnehage mener det er viktig for trivsel og utvikling at hver enkelt arbeidstaker får brukt sine sterke sider. På planleggingsmøter finner de aktiviteter som hver enkelt av de ansatte får et spesielt ansvar for. Aleksander sier at han gjerne vil ta ansvar for adventstiden i barnehagen.

LK06
Stjernehimmel ved kysten. Foto.

Aleksander har lyst til å ha en samling med barna hver dag der han markerer adventstiden.

  1. Tenk deg at du er Aleksander, og lag en plan for denne perioden.
  2. I barnehagen er det et foreldrepar som ikke ønsker at barnet deres skal delta i kristne feiringer. Hvordan forholder barnehagen seg til det, og hva må Aleksander tenke på?

    • Ta kontakt med ulike barnehager og finn ut hvordan de forholder seg i slike situasjoner.
  3. Les det som står om etikk, religion og filosofi i punkt 9 i rammeplanen for barnehagen. Legg spesielt merke til og diskuter hva det står at barnehagen skal bidra med, og hva det står at "personalet skal".
Sist oppdatert 27.11.2020
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Randi Kvernmo og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass