Hopp til innhold

Oppgave

Kompetanse

Linnea blir bedt om å lage en presentasjon som beskriver barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse.

LK06

Tenk deg at du er Linnea. Du bestemmer selv hvilken form presentasjonen skal ha – det kan for eksempel være en plakat, en PowerPoint-presentasjon, en artikkel eller en film.

Sist oppdatert 23.07.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass