Hopp til innhold

Oppgave

Barna vasker hendene

Barna i Indianerskogen barnehage slurver litt med håndvasken før mat og etter at de har vært på do. Personalet synes det er viktig å lære barna gode rutiner for håndhygiene.

LK06
Barn som vasker hendene. Foto

Aleksander har fått ansvaret for å planlegge og gjennomføre et opplegg som skal bedre rutinene for håndhygiene.

Tenk deg at du er Aleksander, og svar på disse spørsmålene:

  • Hva er gode rutiner for håndhygiene?
  • Hvordan vil du lære barna i barnehagen god håndhygiene?
  • Hva er det viktig at små barn vet om håndhygiene?
  • Hvordan kan man forklare hvor viktig det er å ha god håndhygiene?
  • Hvordan kan du og de andre voksne i barnehagen være gode rollemodeller?

Gruppeoppgave

Planlegg en presentasjon om håndhygiene som passer for en spesiell aldersgruppe. Dere velger selv presentasjonsform. Gjennomfør presentasjonen for en gruppe barn eller for gruppa di.
Vurder presentasjonen når dere har gjennomført den, og drøft om dere nådde de målene dere hadde for presentasjonen.

Sist oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass