Hopp til innhold

Oppgave

Personalmøte om seksualitet

I det siste har det vært mye doktorlek i barnehagen. Et par av foreldrene har pratet med Aleksander om at de ikke liker dette. Aleksander er derfor glad for at styreren har satt opp barns seksualitet som tema på dagens personalmøte.

LK06

Seksualitet som tema i barnehagen. Et intervju med en førskolelærer.

  1. Se filmen og diskuter innholdet.
  2. Gå sammen i grupper og gjennomfør et personalmøte med samme tema. Velg en styrer som også er gruppeleder, og diskuter hvordan dere mener barnehagen skal forholde seg til det som blir tatt opp i filmen.
  3. Gruppene forteller resten av klassen hva de har kommet fram til.

Yrkesfaglig fordypning
Intervju ansatte i barnehagen om hvordan de jobber med seksualitet.

Sist oppdatert 23.07.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass