Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Linnea jobber med rammeplanen

Linnea synes det er viktig å forstå hvilke føringer lover og regler gir for arbeid i barnehagen. Hun bruker tid på å holde seg faglig oppdatert. Av og til synes hun det er vanskelig å forstå språket i slike dokumenter, og da ber hun en av barnehagelærerne om hjelp.

To barn som lager mat. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)


"Barnehagen skal ha en helsefremmende og
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller."(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11)

I rammeplanens verdigrunnlag om bærekraftig utvikling står det: "Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10)

Del 1

Gjennomfør en kafédialog.

  • Bord 1: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være helsefremmende?
  • Bord 2: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være forebyggende?
  • Bord 3: Hvordan kan kostholdet i barnehagen bidra til å utjevne sosiale forskjeller?
  • Bord 4: Hvordan kan man bruke måltidene i barnehagen til å skape kunnskaper og ferdigheter som bygger opp under en bærekraftig utvikling?

Del 2


Bruk rammeplanen for barnehagen og se hva mer du kan finne om kosthold.

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

CC BY-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 03.09.2020

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter