Hopp til innhold

Oppgave

Linnea jobber med rammeplanen

Linnea synes det er viktig å forstå hvilke føringer lover og regler gir for arbeid i barnehagen. Hun bruker tid på å holde seg faglig oppdatert. Av og til synes hun det er vanskelig å forstå språket i slike dokumenter, og da ber hun en av barnehagelærerne om hjelp.

LK06
To barn som lager mat. Foto.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)


"Barnehagen skal ha en helsefremmende og
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller."(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11)

I rammeplanens verdigrunnlag om bærekraftig utvikling står det: "Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10)

Del 1

Gjennomfør en kafédialog.

  • Bord 1: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være helsefremmende?
  • Bord 2: Hvordan kan kostholdet i barnehagen være forebyggende?
  • Bord 3: Hvordan kan kostholdet i barnehagen bidra til å utjevne sosiale forskjeller?
  • Bord 4: Hvordan kan man bruke måltidene i barnehagen til å skape kunnskaper og ferdigheter som bygger opp under en bærekraftig utvikling?

Del 2


Bruk rammeplanen for barnehagen og se hva mer du kan finne om kosthold.

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Sist oppdatert 03.09.2020
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Barnehagen som arbeidsplass