Hopp til innhold

Oppgave

Komposisjon i novella «Ringen»

Når du skal beskrive hvordan ei novelle er komponert, må du undersøke hvilke bestanddeler teksten består av, og hvordan de er satt sammen til en helhet.

LK06
Gutt som leser og noterer. Foto.

Tenk på en trakt som modell for skrivinga: Den er vid øverst og smalner mer og mer nedover. Slik kan du også tenke om di egen skriving. I innledninga tar du med generell informasjon og antyder tema. Deretter beskriver du kort handlinga og sentral(e) konflikt(er). I de neste avsnitta går du dypere i teksten gjennom å undersøke de ulike bestanddelene og hvordan de henger sammen med tema.

Komposisjon

Komposisjon dreier seg om hvordan teksten er satt sammen, altså hvilke deler ei novelle består av, og måten delene er satt sammen på. De enkelte hendelsene i ei fortelling kan være kjedet sammen på ulike måter, og avsnittet om komposisjon skal vise at du ser hvordan hendelsene er komponert i akkurat denne novella.

Her er noen vanlige begrep vi bruker når vi snakker om komposisjon:

 • sirkelkomposisjon
 • parallellhandling
 • frampek
 • in medias res
 • tilbakeblikk
 • kronologi
 • referat
 • scene
 • pause

Strukturen i novella «Ringen»

Det du sikkert har lagt merke til, er hvor fast strukturen i «Ringen» er. Legg særlig merke til følgende:

 • Hvordan starter og slutter novella?
 • Hvilken betydning har de tre møtene?
 • Er det noen av møtene som skiller seg ut, eller som dreier historia i ei annen retning?
 • Ser du et tydelig vendepunkt i novella?
 • Hvorfor akkurat tre møter?
 • Ligner denne strukturen på andre teksttyper du kjenner?
 • Legg merke til vekslinga mellom referat og scene: Hva får vi vite i de to framstillingsformene?
 • Hvilken betydning har ringen for komposisjonen?
Sist oppdatert 23.06.2017
Skrevet av Siv Bente Ringseth

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?