Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Førlesing av to dikt om byen

Første skritt i en litterær analyse er å lese tekstene du skal sammenlikne, grundig flere ganger. Hva er det de egentlig handler om? Hva er det forfatteren ønsker å formidle?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

To dikt om byen

I denne læringsstien bruker vi to dikt om byen som eksempler:

  • Rudolf Nilsen: «Midt i byen» fra Hverdagen, 1929
  • Rolf Jacobsen: «Signaler» fra Jord og jern, 1933
    Diktet «Signaler» finner du på s. 30 i boka på NB digital. (Velg side 32 i den digitale framviseren.)

Sørg for å ha nettsidene med dikta åpne i egen fane mens du jobber med den litterære analysen.

Motiv og tema

I førlesingsfasen leser du for å identifisere motiv og tema i de to dikta. Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Vi må se de ulike momentene i teksten i sammenheng for å kunne slå fast hva teksten «egentlig» handler om.

Sist oppdatert 03.04.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?