Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Førskriving

Førskriving handler om å notere ned det du tenker besvarelsen din bør inneholde. Skriv stikkord om det du vet om emnet fra før, og det du finner ut etter å ha lest vedlegga.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Blyant med en hale av bokstaver. Illustrasjon.

Vi tar utgangspunkt i oppgava som ble gitt til skriftlig norskeksamen i 2016.

Oppgavetekst:

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter fordeler og ulemper ved at det norske språket blir påvirket av andre språk. Bruk eksempel fra vedleggene.

Etter å ha tolket denne oppgava vil du ha lagt merke til at den bare har ett oppdrag, nemlig å drøfte om det er positiv eller negativt at andre språk påvirker norsk. Men både oppgavekommentaren og siste del av oppgaveteksten er tydelig på at det er viktig at du bruker vedlegga. Dette må du derfor være veldig nøye med.

Dessuten ber oppgavekommentaren deg om å bruke fagkunnskaper. Vi kan derfor si at det viktigste å gjøre i førskrivingfasen er

  1. å lese vedlegga godt. Hva handler de om, og hva bør jeg trekke ut fra dem som er relevant for problemstillinga jeg skal drøfte?
  2. å skrive ned det du kan om både språkhistorie og språksituasjonen i dag. Velg ut det som kan være relevant for denne oppgava.

Noter stikkord fra vedlegga

Noter stikkord om det du vet om språkendring

Før du setter i gang med å skrive selve teksten, bør du alltid ha ei idémyldring for deg selv der du skriver ned alt som kan være aktuelt for oppgava di.

Tenk over:

  • Hva vet jeg om språkhistoria som kan være relevant for denne oppgava?
  • Hva vet jeg om dagens språksituasjon som kan være relevant for denne oppgava?

Eksempler på ferdigutfylte notatskjema om språkendring

Filer

Nå er førskrivingsfasen ferdig. Etter å ha lagt ned et så grundig arbeid i denne vil det bli enklere for deg å skrive hoveddelen. Du har argumenter for både fordeler og ulemper ved at norsk blir påvirket av andre språk.

Sist oppdatert 03.08.2017
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive argumenterende