Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Tolk ei resonnerende oppgave i norsk

Studer og tolk oppgava nedenfor. Bruk tipsa du har lært om tolking av oppgaver.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Strekmann som fører en blyant over papiret. Illustrasjon.
  1. Skriv alle oppdraga i oppgava under hverandre.
  2. Strek under verba i oppgava. Hva er det oppgava ber deg om å gjøre?
  3. Finles oppgavekommentaren. Hvilken ytterligere informasjon fikk du ved å lese disse kommentarene?

Denne oppgava ble gitt til skriftlig eksamen i 2016:

Oppgave 2

Vedlegg:

− «Språkbrukaren», kommentartekst av Erlend Lønnum, Språknytt 1-2016

− «Den andre broren min» av Maria Navarro Skaranger, 2015 (utdrag)

− «Er du ish på tida?» av Signe Nilssen, Språknytt 2-2016

De tre vedlegga illustrerer utviklingstrekk i det norske språket. I romanen Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger møter vi en jeg-forteller som snakker et talemål som blir kalt multietnolekt. De to andre tekstene viser hvor mye norsk kan påvirkes av engelsk. Skriv en resonnerende tekst der du drøfter fordeler og ulemper ved at det norske språket blir påvirket av andre språk. Bruk eksempler fra vedlegga.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise kunnskap om språk og språkutvikling, og det skal komme tydelig fram at du bruker tekstvedlegga. Du skal vise evne til selvstendig refleksjon.

Sist oppdatert 14.07.2017
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive argumenterende