Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Tolking av resonnerende oppgaver i norsk

En resonnerende tekst hører til sakprosasjangeren. Dermed skal denne teksttypen naturlig nok være saklig. I ei resonnerende oppgave kan du bli bedt om å informere om noe, argumentere for noe og/eller drøfte noe.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mann med forstørrelsesglass og bok. Illustrasjon.

Her skal vi ta for oss den sistnevnte typen, nemlig ei oppgave som ber deg om å skrive ei resonnerende drøftingsoppgave. Vi kommer til å se på hvordan du kan

 • tolke oppgava du får utdelt
 • førskrive
 • skrive besvarelsen

Slik tolker du ei oppgave

Det første du bør gjøre, er å «dekonstruere» oppgava du har fått utdelt. Det vil si at du

 • skriver alle oppdraga i oppgava under hverandre
 • streker under verba i oppgava, slik at du er sikker på at du har forstått hva den ber deg om å gjøre
 • finleser oppgavekommentaren

La oss for eksempel se på ei ganske kompleks oppgave som ble gitt til eksamen i norsk sidemål 2016:

Vedlegg: − Kim Andreasen: «Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker?», Politiken 15.07.2015

Formuler hovedsynet, og drøft noen av forslagene som kommer fram i teksten. Hvordan tror du nabospråkforståelsen i Skandinavia vil være i framtida?

Kommentar

Oppgaven er tredelt, og du skal svare på alle delene. Du skal formulere hovedsynet på en presis måte. I den siste delen skal du grunngi synet ditt.

Slik skriver du alle oppdraga i oppgava under hverandre

Dette er lurt å gjøre helt i starten, og helst bør du gjøre det på et ark du har liggende ved sida av deg, slik at du hele tida ser på det. En av de vanligste feilene mange gjør til heldagsprøver og eksamen, er nemlig å ikke svare på alle delene av oppgava. Og ca. en time før fristen går ut, bør du dobbeltsjekke det du har skrevet, slik at du er helt sikker på at du har gjort det du skal.

Når det gjelder eksamensoppgava fra 2016, vil altså den se slik ut:

«Jeg skal»

 1. formulere hovedsynet i vedlegget
 2. drøfte noen av forslaga i vedlegget
 3. skrive om min egen mening om nabospråkforståelse i framtida

Slik markerer du alle verba i oppgava

Verba som brukes i oppgava, sier mye om hva som forventes av deg. Noen ganger skal du ganske enkelt «greie ut» om noe, altså fortelle om en sak. Andre ganger ber oppgava om mer problematisering, for eksempel hvis den ber deg om å «vurdere» eller «drøfte».

I vår oppgave vil det altså se slik ut:

 1. Du skal formulere hovedsynet i vedlegget.
 2. Du skal drøfte noen av forslaga i vedlegget.
 3. Denne oppgava inneholder ingen instruerende verb, men du skal fortelle om din egen mening.

Slik finleser du oppgavekommentaren

Oppgavekommentaren skal sikre at du og læreren din eller sensor har samme mening om hva som forventes av deg i denne oppgava. Når det gjelder oppgavekommentaren til denne oppgava, lyder den slik: «Oppgaven er tredelt, og du skal svare på alle delene. Du skal formulere hovedsynet på en presis måte. I den siste delen skal du grunngi synet ditt.»

Denne oppgavekommentaren gir ikke noen nye opplysninger du trenger å legge merke til, men tydeliggjør at oppgava har tre deler, slik at du skal huske å svare på alle oppgavene. Og den informerer om at du i den siste delen skal komme med egne meninger.

Sist oppdatert 14.07.2017
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive argumenterende