Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er en kreativ tekst?

En skriveoppgave kan be deg om å skrive en kreativ tekst. Men hva vil det si at noe er kreativt? Ordet kreativ betyr å skape. De fleste legger i begrepet at det som skapes, skal være fantasirikt og nytenkende.

Kvinne som tenker. Grafisk.

I norskfaget regner vi essay, kåseri og noveller som kreative sjangere. Det betyr ikke at du ikke kan være kreativ i andre typer tekster, men akkurat disse tre sjangrene har tydelige kreative sjangertrekk. Ber oppgaven deg om å skrive en kreativ tekst, kan du derfor skrive en av disse.

Du kan også blande trekk fra flere sjangrer, som å veksle mellom å fortelle (novelle) og reflektere (essay). Du kan også veksle mellom å være saklig (essay) og humoristisk (kåseri), men pass på at det er tydelig for leseren når du bruker virkemidler som ironi og sarkasme.

Kreativt innhold

Det viktigste i en kreativ tekst er at du viser selvstendig refleksjon, nye perspektiver og innfallsvinkler til et tema. Dette krever at du klarer å hente opp mange idéer og tanker knyttet til det temaet du skal skrive om.

Du bør også tenke over hva du har lært om temaet i de forskjellige fagene du har. Det kan gi deg flere innfallsvinkler. I noen skriveoppgaver vil det også stå at du skal vise faglig forståelse, og evne til å trekke linjer til språk- og kulturhistorie.

Kreativt språk

Et annet trekk ved kreative tekster er at de har et kreativt språk og en bevisst bruk av språklige virkemidler. Det betyr for eksempel at du bruker adjektiver til å farge språket, metaforer og sammenligninger, gjentagelser og ordspill. Du kan leke med språket, vri og vende på kjente uttrykk.

Igjen er det viktig at det blir tydelig for leseren at du er bevisst på de språklige valgene du tar. Det kan du blant annet gjøre ved å bruke samme virkemiddel flere steder. I tillegg til at det understreker at det er et bevisst, språklig valg, er gjentagelsene med på en skape en helhet i teksten.

En god tekst krever grundig arbeid

Å skrive en god kreativ tekst krever altså et godt forarbeid der idéfasen er avgjørende. Som i alle tekster du skriver, er god struktur og en tydelig rød tråd viktig. Før du leverer fra deg teksten, er det derfor viktig at du sjekker at teksten flyter godt. Det gjør den når det er lett å følge tankene dine fra avsnitt til avsnitt. Det krever litt trening å se dette i sin egen tekst, så la gjerne noen andre lese og kommentere det du har skrevet.

Sist faglig oppdatert 05.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Å skrive kreativt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter