Hopp til innhold

Øvelse

Den fødte pratmaker

Småbarn som krabber på gulvet. Foto

Evnen til å lære språk er medfødt.

Oppgave

Les artikkelen "Den fødte pratmaker" og svar på spørsmåla:

 1. Hvilken type artikkel er "Den fødte pratmaker"?
 2. Hvilke kilder viser forfatteren til i artikkelen?
 3. Hvem er målgruppa for denne teksten?
 4. Hva er formålet med teksten?
 5. Hva er emnet?
 6. Hvilken modell for tekstoppbygning har forfatteren brukt – Fisken eller Den omvendte pyramiden?
 7. Hvordan prøver forfatteren å fange interessen til leseren i innledninga?
 8. Gjør kort rede for spørsmåla forfatteren tar opp i artikkelen.
 9. Hvilke svar gir hun?
 10. Hva gjør hun for å underbygge påstandene sine?
 11. Hva gjør forfatteren for å tilpasse innholdet til ei lesergruppe uten spesielle fagkunnskaper?
 12. Fins det noe som likevel kan gjøre artikkelen vanskelig å forstå for en vanlig leser?
Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Artikkel

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale