Hopp til innhold

Øvelse

Kunsten å skrive

Oppgave 1

Orda og uttrykka nedenfor er henta fra teksten. Lag ordforklaringer! Slå opp orda, hør med klassekamerater eller spør læreren om hjelp.

 1. et fenomen
 2. et allment akseptert sjangersystem
 3. normer og konvensjoner
 4. kontroversiell
 5. lakei
 6. språkkoder
 7. minimalisme
 8. rokokko
 9. et ramaskrik
 10. trivialisering
 11. nymfomann (nymfoman + mann)
 12. hjemmeleksikografi (hjemmelekse + leksikografi)
 13. multikulturell
 14. gemakker
 15. dynamikk
 16. artikkulant (artikkel + ...ant)
 17. hjerteressayist (hjerte + essayist)

Oppgave 2

 • Er teksten et personlig essay eller et saksessay? Grunngi svaret.
 • Hvilket emne handler teksten om?
 • Hvilket standpunkt er det forfatteren argumenterer for?

Oppgave 3

 • Finn noen av argumentene forfatteren bruker for å underbygge standpunktet sitt.
 • Han omtaler både lærerne og skolen flere ganger i teksten. Hva synes han er positivt ved skolen, og hva oppfatter han som negativt?

Oppgave 4

 • Hvilke kilder bruker han i essayet sitt (fagpersoner, bøker osv.)?
 • Hvordan skiller kildebruken i dette essayet seg fra kildebruken som kreves i en fagartikkel?

Oppgave 5

Forfatteren har delt opp teksten sin ved hjelp av undertitler (deloverskrifter). En deloverskrift i en saktekst skal normalt fortelle kort hva de følgende avsnitta handler om, som et slags mini-sammendrag.

Også i denne teksten er det en klar sammenheng mellom overskrifter og etterfølgende tekst, men hva slags sammenheng er det? Ta for deg hver enkelt overskrift og forklar hvordan den belyser avsnitta den hører sammen med.

Oppgave 6

I teksten finner vi blant annet en rekke substantivfraser med foranstilt genitiv (eieform): det hellige skriftspråks gemakker, skjønnlitteraturens rokokkosnirklete, labyrintaktige omveier, osv.

Denne uttrykksmåten er lite vanlig i nynorsk, og heller ikke like vanlig lenger i moderne bokmål.

Finn tre andre eksempler på denne typen substantivfraser i teksten. Lag forslag til hvordan disse tre frasene best kan oversettes til nynorsk.

Sist oppdatert 15.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Essay