Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Jeppe Aakjær: Aften

Den danske forfatteren Jeppe Aakjær (1866–1930 skreiv dikt, noveller og skuespill. Flere av dikta er tonesatt. Sangene "Jens Vejmand" og "Jeg er havren" er mye brukt i norske sangbøker.

gul kornåker i solnedgang. foto.

Oppgave1

Les teksten Aften av den danske forfatteren Jeppe Aakjær. Oversett teksten til norsk. Legg vekt på å beholde rim og rytme.

Oppgave 2

  1. Lag en sammensatt tekst der du kombinerer diktet med utvalgte bilder. Du kan bruke egne fotografier, eller bilder du finner på Internett. Dersom du har anledning til det, kan du også legge til et musikkspor.
  2. Presenter fortellinga for klassen ved hjelp av PowerPoint, PhotoStory eller et annet digitalt verktøy som egner seg når du skal lage en digital fortelling.
  3. Diskuter i klassen: Hvilken merverdi får teksten når diktet kombineres med lyd og bilder?
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale