Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva som kjennetegner sosialrealistisk litteratur
    • vite hva som ligger i begrepet magisk realisme
    • kjenne til noen sosialrealistiske litterære verk i norsk litteratur
    • kunne gjenkjenne realistiske trekk i tekster av Rudolf Nilsen, Dag Solstad og Kjartan Fløgstad