Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til viktige sider ved den litterære retningen som kalles naturalismen
    • kjenne til noen sentrale forfattere og litterære verk fra denne perioden
    • kunne peke på naturalistiske trekk i litteratur og billedkunst