Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • forstå hva som ligger i begrepene "det moderne gjennombrudd" og "kritisk realisme"
    • kjenne til noen litterære verk som kjennetegnes av kritisk realisme
    • kjenne til hvilke problemer Henrik Ibsen, Alexander Kielland og Jonas Lie satte under debatt
    • forstå sammenhengen mellom samfunnsutvikling og litteratur