Hopp til innhold

Oppgave

Knut Hamsun: Pan

Forfatteren Knut Hamsun (1859–1952) blei en sentral representant for de nyromantiske og modernistiske strømningene som oppsto på slutten av 1800-tallet.

Nordmann i solnedgang

Da han slo igjennom med romanen Sult i 1890, var han med på å føre modernismen inn i norsk litteratur. Etter hvert utviklet forfatterskapet hans seg mer i retning av nyrealisme.

Han var en skarp kritiker av realismens tendenslitteratur som handlet om å sette problemer under debatt. Hamsun mente at litteraturen skulle handle om enkeltindivider, ikke typer. Disse enkeltindividene ville han skildre i all sin kompleksitet og irrasjonalitet.

Utdrag fra romanen Pan s. 18–19

«Det begynte å bli ingen nat, solen dukket så vidt skiven ned i havet og kom så op igjen, rød fornyet, som om den hadde været nede og drukket. Hvor det kunde gå mig forunderlig om nætterne; ingen menneske tror det. Sat Pan i et træ og så på mig hvorledes jeg vilde bære mig ad? Og var hans mave åpen, og var han således sammenkrøpen at han sat som om han drak av sin egen mave? Men alt dette gjorde han bare for å skule og holde øie med mig og hele træet rystet av hans tause latter når han så at alle mine tanker løp av med mig. Det pustet overalt i skogen. Dyr snuste, fugler kaldte på hverandre, deres signaler fyldte luften. Og det var oldenborrens flyveår, dens svirren blandet sig med natsommerfuglenes, det lød som hvisken frem, og hvisken tilbake rundt omkring i skogen. Hvor der var meget å høre. Jeg sov ikke i tre nætter, jeg tenkte på Diderik og Iselin.»

Du kan lese hele romanen Pan i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Denne digitale versjonen er basert på Gyldendals skoleutgave fra 1961: Knut Hamsun: Pan

Oppgaver

Les om Hamsun og hans roman Pan og jobb med følgende oppgaver:

  1. På 1880-tallet bodde Hamsun i Chicago. Hvordan påvirket åra der hans syn på moderniseringa av samfunnet?
  2. Hvorfor blei Hamsun en beundrer av tysk politikk, ånds- og samfunnsliv? Og hvorfor måtte han tåle kraftig kritikk for å beundre Tyskland?
  3. Hva var det Hamsun kritiserte realistene på 80-tallet for? Og hva slags litteratur ønsket han istedenfor den realistiske?
  4. Hva menes med at Sult er ei modernistisk bok? (Se videoen du finner på s. 13.)
  5. Hva handler romanen Pan om?
  6. Hva er det som gjør Pan til en nyromantisk tekst?
  7. Hva menes med at Pan er en prosalyrisk tekst? Les det lille utdraget du finner på sida her, og pek på konkrete prosalyriske trekk.
  8. Romanen har en jeg-forteller. Les om dette i den digitale boka i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje, og se filmen på s. 19. Hva slags funksjon har det at det er en jeg-forteller i romanen Pan? Hvordan bryter dette med den realistiske fortellermåten? Hvorfor tror du Hamsun valgte jeg-forteller i romanen?
Sist faglig oppdatert 12.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale