Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tema: Seksuell frigjøring

Seksualitet og seksuell frigjøring er et emne som har skapt sterke reaksjoner, helt fra Amalie Skram skreiv romanen Forraadt i 1892. Men grensene for hva som kan omtales, har endret seg. Er det fremdeles noe som er tabu å skrive om i vår tid?

En egen seksualmoral for kvinner?

Da Amalie Skram (1846–1905) ga ut romanen Forraadt i 1892, tok hun opp et tabubelagt tema: Hvorfor skulle kvinner være "reine" – det vil si seksuelt uerfarne – før ekteskapet, mens mannen helst burde ha erfaring? I romanene hennes ser vi hvilke konsekvenser samtidas seksualmoral fikk for enkeltindividene.

Da 17 år gamle Ory gifter seg med den 13 år eldre kaptein Rieber, er hun helt seksuelt uerfaren. Hun er derfor skrekkslagen med tanke på forventningene til henne bryllupsnatta – og i samlivet etterpå. Hun driver også mannen til vanvidd da hun ønsker å vite alt om hans tidligere seksuelle erfaringer. Avstanden mellom dem, i alder og livserfaring, ødelegger dem begge.

Kristiania-bohemen krever "fri kjærlighet"

maleri av Oda Krogh

Den samme dobbeltmoralen er tema for tekster skrevet av – og livet levd av – kretsen kalt Kristiania-bohemen. Hans Jæger (1854–1910) sammenliknet det borgerlige ekteskapet med prostitusjon. I begge tilfeller er det snakk om at menn kjøper seg til sex av kvinner de forsørger økonomisk, hevdet han. Jæger og andre i bohemkretsen argumenterte for ei oppheving av det borgerlige, monogame ekteskapet. De ønsket "fri kjærlighet", seksualitet også utenfor ekteskapets rammer.

Litteratur til forargelse

Jægers ideer virket truende og krenkende på det borgerskapet han angreip, og i 1885 blei han dømt for å ha krenket bluferdigheten med boka Fra Kristiania-Bohêmen.

Den samme skjebne led Jens Bjørneboe (1920–1976) da han i 1966 utga Uten en tråd. Romanen, som ifølge forfatteren selv var ment som en satirisk leik med pornografien, var i mange år forbudt lesning i Norge. Ti år tidligere hadde Agnar Mykles (1915–1994) roman Sangen om den røde rubin også forarget – blant annet på grunn av sine detaljerte skildringer av seksualitet. Romanen blei først forbudt, men både forfatter og forlag blei frikjent etter å ha anket til Høyesterett.

Generasjon sex

Seksualitet og seksuell frigjøring er et emne som fremdeles skaper sterke reaksjoner, selv om grensene for hva som kan omtales, har endret seg i løpet av det hundreåret som er gått siden Kristiania-bohemen gjorde opprør. I dag spiller reklame-, mote- og musikkbransje mer eller mindre åpent på sex som salgsfremmende argument. Vi har blitt "generasjon sex". Hvor går grensene i dag for hva som er tabu, eller i alle fall pinlig, å skildre?

Kildetekster

Oppgaver

 1. Les utdraget fra Forrådt av Amalie Skram. Gi en karakteristikk av Ory.
  – Hvordan vil du beskrive hennes forhold til bryllupsnatta?
  – Hva avslører samtalen mellom mora og Ory om datidas syn på kvinner og seksualitet?
 2. Les om nyromantikken. Hva menes med begrepet dekadanse?
 3. Hvordan begrunnet Kristiania-bohemen ønsket om "fri kjærlighet"?
 4. Les forordet i Uten en tråd av Bjørneboe.
  – Hva er budskapet til "orgasmespesialist" dr. Peterson?
  – Er du enig i at hans syn på seksualmoralen? Begrunn svaret ditt.
 5. Les utdraget fra Sangen om den røde rubin.
  – Hvorfor virket tekstpartier som dette støtende, tror du?
  – Diskuter om dette virker støtende i dag. I så fall hvorfor / hvorfor ikke?
 6. Musikkvideoen til sangen Alejandro med Lady Gaga har engasjert og provosert.
  – Hvordan skildres seksualitet i videoen?
  – Diskuter: Viser videoen Lady Gaga som et resultat av en seksuell frigjøringsprosess, eller er hun her et objekt og offer for en industri som bruker sex som salgsfremmende virkemiddel?
 7. 50 Cents Candy Shop spiller på en dobbel betydning av begrepet "candy shop".
  – Hvilke to betydninger har begrepet?
  – Diskuter kvinnesynet i videoen. Er kvinnene menns leketøy, eller er de selvstendige aktører? Hvem er objekt for hvem her?
 8. Hør på teksten til Slem tøs av og med A-laget.
  – Diskuter: Utfordrer den våre grenser for hvordan kunst kan skildre seksualitet i dag?
 9. Ta utgangspunkt i utdragene fra Forraadt og Sangen om den røde rubin, og sammenlikn tekstenes presentasjon av seksualitet med musikkvideoene til Lady Gaga og 50 Cent og teksten til A-laget.
  Diskuter:
  – Hvilke endringer har skjedd i vårt syn på hvordan seksualitet kan skildres i kunsten?
  – Hvor går grensene i dag for hva som er tabu?
CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell