Hopp til innhold

Oppgave

Henrik Ibsen – den største av de store

Oppgaver om Henrik Ibsens forfatterskap og Hedda Gabler.

Petronella Barker som Hedda Gabler. Foto.

Den norske skuespilleren Petronella Barker i rolla som Hedda Gabler.

Les om Henrik Ibsens forfatterskap og om hans drama Hedda Gabler , og jobb med følgende oppgaver:

 1. Hvilke fire faser kan vi dele Ibsens forfatterskap inn i?
 2. Hva er et idédrama?
 3. På hvilken måte er Brand og Peer Gynt typisk for Ibsens idédramaer?
 4. Nevn noen av Ibsens hovedverk fra den kritisk-realistiske perioden.
 5. Hva er tema og budskap i Et dukkehjem?
 6. Pek på trekk ved Et dukkehjem som er typiske for realismen som litterær periode.
 7. På hvilken måte er fru Alving i Gengangere og Nora i Et dukkehjem hverandres motsetninger?
 8. Vildanden innleder en ny periode i Ibsens forfatterskap. Hva kjennetegner denne perioden?
 9. Hva er motiv og tema i Hedda Gabler?
 10. Hvilke likhetstrekk kan du finne mellom Nora i Et dukkehjem og Hedda? Og kan du se noen forskjeller?
 11. Hvorfor kan man hevde at Ibsen med Hedda Gabler beveger seg mot en modernistisk skrivestil og tematikk?
Sist faglig oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell