Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål: Det moderne gjennombrudd - den kritiske realismen

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om det moderne gjennombrudd.

LK06
Scene fra Ibsens drama "Et dukkehjem"

Fra ei oppsetning av Et dukkehjem av Henrik Ibsen.

 1. Hvem var Georg Brandes?
 2. Hva var litteraturens oppgave, ifølge Brandes?
 3. Nevn fem–seks viktige norske og nordiske forfattere som blei inspirert av Brandes.
 4. Hvilke temaer var de realistiske forfatterne på 1870- og 1880-tallet opptatt av?
 5. Hva var det disse forfatterne ønsket å oppnå gjennom tekstene sine?
 6. Hva betyr det at litteraturen skulle ha en tendens?
 7. Hvilket tankegods fra opplysningstida kan man finne igjen i det moderne gjennombruddet?
 8. Hvilke litterære sjangrer egnet seg best for å skildre samfunnsproblemer på en sannferdig måte, ifølge de realistiske forfatterne?
 9. På hvilken måte er Ibsens Nora ei typisk realistisk heltinne?
 10. Hva gjorde Ibsen for å skape et mer realistisk teater?
 11. Hva er "nyttepoesi"? Og hva tror du Kielland la i at det han skrev, var "nyttepoesi"?
 12. Hvilke temaer var Kielland særlig opptatt av?
Sist oppdatert 12.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale