Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsspørsmål: poetisk realisme

Spørsmål til fagteksten om poetisk realisme. Les fagteksten og jobb med spørsmåla nedenfor.

  1. Hva kaller vi overgangsperioden mellom romantikken og den kritiske realismen?
  2. Hva er temaet i Camilla Colletts roman Amtmandens Døttre?
  3. Hva ønsket Collett å oppnå med denne romanen?
  4. På hvilken måte er skrivestilen i Amtmandens Døttre "romantisk"?
  5. Hva skreiv Bjørnstjerne Bjørnson om i bondefortellingene sine?
  6. På hvilken måte skiller bøndene i bondefortellingene seg fra idealbildet av den norske bonden som blei skapt under nasjonalromantikken?
CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 10.01.2019

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell